Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne

 

Dokumenty dla Rodziców:


 

Oświadczenie, zgoda Rodziców na wyjazd na wycieczkę *.pdf

 


 

Zapisy na nowy rok szkolny 2018/19 *.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie zasad naboru do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych *.
doc

Karta zgłoszenia do przedszkola
w roku szkolnym 2018/19 *.doc

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
na rok szk. 2018/19  *.doc

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
na rok szk. 2018/19 *.doc

Karta zgłoszenia do zajęć świetlicowych
w roku szkolnym 2018/19 *.doc

 

 

Dokumentacja Zespołu Szkół w Orzechówce:

Statut Zespołu Szkół *.pdf

Misja naszej szkoły *.pdf

Wizja szkoły *.pdf


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail

Księga Gości