Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
 

Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros

tel/fax (013)4306189
e-mail

 

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patronów Szkoły

 

      10  października br. w szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patronów Szkoły, połączony z  pasowaniem na uczniów klasy I  Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Orzechówce.

      Uczniowie klasy V oraz VII i Samorząd Uczniowski przygotowali część artystyczną związaną z Dniem Edukacji Narodowej oraz scenkę o naszych Patronach, natomiast najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie.

 

 

 

      Najważniejszą częścią uroczystości było uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły, które złożyli w obecności Rodziców, Grona Pedagogicznego oraz starszych uczniów.

 

Więcej zdjęć >>

 


Narodowe Czytanie w naszej szkole

 

      Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest propagowanie literatury narodowej. Została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku. W tym roku wybrano „Osiem nowel na ósme narodowe czytanie”. Jak pisał Andrzej Duda – Prezydent – „To wybór tekstów, których, wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. ”

Zespól Szkół w Orzechówce po raz pierwszy wziął udział w akcji.  11 września br. przedstawiciele uczniów z dyrektorem i nauczycielami  czytali nowelę H. Sienkiewicza pt. „Sachem” w Miejskiej Bibliotece w Brzozowie. Natomiast 26 września br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół można było wysłuchać „Katarynki” B. Prusa.

 

      Na Narodowe Czytanie do szkoły przybyli goście: Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Krystyna Rymarz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Brzozowie wraz z panią Wioletta Rachwał, Jolanta Szuba – pracownik Publicznej Biblioteki w Orzechówce.

      Czytanie rozpoczęła dyrektor szkoły Ewa Niemiec, później dyrektor brzozowskiej biblioteki – Krystyna Rymarz oraz uczniowie: Wiktor Szewczyk, Wiktoria Morajko, Zofia Morajko, Dominika Remiec, Nikola Chrobak, Gabriela Leśniak, Aleksandra Śnieżek, Justyna Kielar, Filip Drożdżal, Szymon Boroń, Dawid Jajko, Kamil Lipiński, Karol Masłyk, Michał Śmigiel, Bartosz Mrozek.

Czytany tekst wzbogacony był scenami teatralnymi, nawiązującymi do opisywanych wydarzeń. Przed publicznością wystąpili: Jakub Buczek – pan Tomasz, Amelia Szmyd – niewidoma dziewczynka, Klaudia Fiejdasz – jej mama, Kacper Babirecki – kataryniarz, Kacper Cwynar – stróż.

Na zakończenie wszyscy występujący otrzymali „Katarynkę” B. Prusa z pamiątkową pieczęcią, którą szkoła otrzymała od organizatorów Narodowego Czytania.

Dziękuję serdecznie za przygotowanie spotkania w szkole paniom Małgorzacie Masłyk i Kamili Janusz. Serdeczne podziękowania kieruję do pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Brzozowie za współpracę oraz za obecność i włączenie się do czytania w naszej szkole.

Ewa Niemiec

 

Wspomnienie września 1939 roku w Zespole Szkół w Orzechówce

      W tym roku obchodzimy 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej i z tej okazji ogłoszono ogólnopolski program „Przerwany Marsz”, który jest próbą wyjątkowego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny, których dzieciństwo i lata szkolne przypadły na czas wojny. Zespół Szkół w Orzechówce – odznaczony w roku 2018 Honorową Nagrodą IPN „Świadek Historii” – włączył się w realizację programu.

      Na inaugurację roku szkolnego 2019/2020 zaproszono mieszkańców Orzechówki, którzy 1 września 1939 roku mieli iść do szkoły. Natomiast na 19 września br. do szkoły zaproszono wszystkich, których urodzili się przed zakończeniem wojny lub o tych wydarzeniach słyszeli z opowieści rodziców. Uroczystość swą obecnością uświetnili: Urszula Brzuszek – wójt gminy Jasienica Rosielna, Stanisław Pająk – przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna wraz z radnymi, Adolf  Kuśnierczyk – sołtys wsi Orzechówka.

      Spotkanie gości oraz całej społeczności szkolnej rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Kolejnym punktem była refleksyjna część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod opieką pań: Małgorzaty Glazer i Małgorzaty Masłyk. Zebrani wysłuchali wzruszających piosenek, przeplatanych wierszami i faktami historycznymi, które przypominały wydarzenia z września 1939roku

To spotkanie zapadnie na długo w pamięci wszystkich zebranych. Szczególne słowa uznania płynęły od zaproszonych gości, którzy później spotkali się z uczniami. Był to czas na wspomnienie i refleksje, których młodzież słuchała w skupieniu.

Spotkanie było swoistym podziękowaniem, że możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. Było też przypomnieniem dla uczniów, że kiedyś wielu musiało oddać życie, byśmy dziś mogli żyć w wolności.

Ewa Niemiec 

 

Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie

W 2012r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda zainicjował ogólnopolską akcję publicznego czytania największych dzieł literackich. Pierwszym była lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w blisko 3000 miejscach na całym świecie. Do tegorocznego, już ósmego Narodowego Czytania para prezydencka zaproponowała osiem nowel. To wybór tekstów, których, wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, zachęcanie do czytania książek i wspólnego spędzania czasu.

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Nawiązaliśmy współpracę z Miejską Biblioteką w Brzozowie i 11 września bieżącego roku reprezentanci naszej szkoły czytali „Sachem” H. Sinkiewicza w brzozowskiej czytelni przy zaproszonej publiczności. Spotkanie rozpoczęła Pni Dyrektor Biblioteki Krystyna Rymarz, powitała wszystkich zgromadzonych, przybliżyła idę programu pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP, zacytowała część listu wystosowanego na tegoroczne obchody oraz zaprosiła do wspólnego czytania.

      Wszyscy zgromadzeni z wielką uwagą wsłuchali się w interpretację uczniów kl. IV – VII z ZS w Orzechówce w składzie: Nikola Chrobak (kl.IV), Karol Masłyk (kl. V), Wiktoria Morajko (kl. VI), Amelia Szmyd (kl. VI), Justyna Kielar (kl. VII),  Aleksandra Śnieżek (kl. VI), którzy z pasją, wyćwiczoną dykcją i osobistym zaangażowaniem odczytali nowelę autorstwa Henryka Sienkiewicza pt.: „Sachem”. Czytanie zainaugurowała Dyrektor ZS w Orzechówce Pani Ewa Niemiec, włączyła się w nie również polonistka Pani Małgorzata Masłyk, która przygotowała uczniów.

      Do uszu i serc słuchaczy popłynęły również słowa noweli pt.: „Katarynka” Bolesława Prusa oraz „ Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, które zostały przeczytane przez Panią Dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz przez Panią bibliotekarkę Agnieszkę Dydek.

Czytający zostali nagrodzeni gromkimi brawami za swoją interpretację czytanego tekstu, a także słodkim poczęstunkiem.

Bibliotece Miejskiej w Brzozowie bardzo dziękujemy za zaproszenie, było nam ogromnie miło wziąć udział w takim czytelniczym przedsięwzięciu.

      Mam nadzieję,  że włączając się w tego rodzaju akcję dodatkowo będziemy popularyzować czytelnictwo i zachęcać młodzież do poszukiwań literackich i uwrażliwiać na piękno słowa.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na Narodowe Czytanie organizowanego przez nasza szkołę 26 września br., które odbędzie się na sali gimnastycznej o godz.: 9.30. Wspólnie spotkajmy  się z bohaterami noweli pt.: „Katarynka” Bolesława Prusa. 

Kamila Janusz

 

Spotkanie z misjonarzem

      W ubiegły piątek 13.09 gościliśmy w naszej szkole misjonarza o. Zdzisława Olejko.  Jest to nasz rodak pochodzący z Przysietnicy . Ojciec  Zdzisław po wstąpieniu do zakonu  salezjanów   w wieku 25 lat wyjechał na misje gdzie pracuje do teraz, ale jak tylko może stara się odwiedzać swoją rodzinną miejscowość. Podczas tych wizyt stara się przybliżyć problemy pracy misyjnej.

    

Misjonarz  na spotkaniu  się z uczniami naszej szkoły opowiadał o życiu w Kibali, o ludziach, którzy tam mieszkają , o dzieciach, szkole i obowiązkach ich rówieśników i o tym czym się zajmują . Ojciec przywiózł ze sobą tradycyjny strój mieszkańców, oraz różne przedmioty wykonane przez dzieci tam mieszkające.   Uczniowie mieli okazje poznać  kilka słów w języku afrykańskim.

     

 

 

 

Bardzo dziękujemy za możliwość poznania „kawałeczka” misyjnego świata, tak bardzo nam odległego i obiecujemy pamiętać w modlitwie o ojcu Zdzisławie.

 

Podsumowanie zbiórki makulatury

      Pod koniec czerwca 2019r została przeprowadzona zbiórka makulatury przez członków szkolnego koła wolontariatu, której dochód  został  przekazany  na misje, a konkretnie na budowę  studni  głębinowych w Afryce  dla misjonarza o. Zdzisława Olejko pracującego w Afryce w  Kibali.

Udało nam się zebrać 2 tysiące kilogramów.

Dziękujemy rodzicom za pomoc swoim dzieciom w segregowaniu , gromadzeniu i przynoszeniu do szkoły  makulatury w powiązanych i opisanych paczkach .

 

 

 

 

Wszystkim uczniom, rodzicom  i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję  DZIĘKUJEMY!

 

Udział w powiatowo-gminnych obchodach 80.tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

We wtorek 3 września 2019r. w Brzozowie miały miejsce powiatowo-gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów z Samorządu Szkolnego oraz Poczet Sztandarowy wraz z dyrektorem szkoły – Ewą Niemiec oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego P. Małgorzatą Glazer.

      Udział w tej patriotycznej uroczystości był niezapomnianą lekcją historii. Przemarsz ulicami miasta, Msza Św. w brzozowskiej Bazylice Mniejszej oraz wysłuchanie homilii Ks. Proboszcza Franciszka Gocha, salwa honorowa na pewno pozostaną w pamięci. Delegacja była także świadkiem apelu poległych, składania kwiatów i modlitwy przy  pomniku "Tym, którzy życie Polsce oddali".

Poczet Sztandarowy w składzie: Jakub Buczek, Klaudia Fiejdasz, Kinga Kielar, Kacper Mrozek, Monika Mermon, Gabriela Wilusz, Karol Płonka oraz Samorząd Szkolny w składzie: Jakub Owoc, Filip Drożdżal, Aleksandra Śnieżek w imieniu całej społeczności Zespołu Szkól w Orzechówce swa obecnością podziękowało i oddało hołd tym którzy oddali życie za to, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się wolnością.

      Takie uroczystości powinny być także przestrogą przed tym, co niesie ze sobą wojna i nienawiść.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20.

      2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

W tym roku 1 września obchodziliśmy 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…”. Jej celem jest uczczenie pamięci Polskich Dzieci Wojny. 2 września 2019roku  młode pokolenie Polaków wraz z babciami, dziadkami, którzy pamiętają tamte czasy lub urodzili się w okresie wojny wspólnie rozpoczynają nowy rok szkolny. Przekroczenie progów klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny ma dokończyć ich przerwaną edukację przed osiemdziesięciu laty.

      Akcja „Przerwany marsz…” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polaków, którym odebrano dzieciństwo. Nasza szkoła pragnie zaprosić wszystkich przedstawicieli Pokolenia Wojny na akademię upamiętniającą wybuch II wojny i agresję ZSRR 17 września 1939roku, która odbędzie się 19 września 2019 roku o godz. 10.30.

W nowym roku szkolnym życzę wszystkim - nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom i przyjaciołom naszej Szkoły -  aby ten czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.

      Uczniom życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osiąganie celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.

Ewa Niemiec